Academic Programs

बाल कक्षा

विद्यालय भर्ना हुन सक्ने स-साना बालबालिकाको लागि विद्यालयमा बाल कक्षा सञ्

Read more »

आधारभुत तह

बाघभैरव माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि आठ कक्षासम्म आधारभूत तहको अध्यय

Read more »

माध्यमिक तह

माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म यस श्री बाघ भैरव माबिमा अध्

Read more »