आधारभुत तह

बाघभैरव माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि आठ कक्षासम्म आधारभूत तहको अध्ययन भइरहेको छ ।  विद्यालयको हाता भित्रका विद्यार्थीहरु नियमितरुपमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।

Share this: