Message From The principal

आजका बालबालिका भोलिका विश्व नागरिक हुन् । वर्तमानमा उनीहरूले पाएको शिक्षा आफ्नो, समाज , मुलुक र विश्वको शान्ति, समृद्धि एवम् विकासका आधार हो । बाघभैरव मावि परिवार ती आधारलाई सुदृढ बनाउन कर्तव्यनिष्ठ रहँदै आएको छ । विद्यालयलाई आवश्यकता छ – यहाँको सहयोग र सद्भावको। आजका बालबालिका भोलिका विश्व नागरिक हुन् । वर्तमानमा उनीहरूले पाएको शिक्षा आफ्नो, समाज , मुलुक र विश्वको शान्ति, समृद्धि एवम् विकासका आधार हो । बाघभैरव मावि परिवार ती आधारलाई सुदृढ बनाउन कर्तव्यनिष्ठ रहँदै आएको छ । विद्यालयलाई आवश्यकता छ – यहाँको सहयोग र सद्भावको।